EMASAN

Oral Çözelti Tozu / VİP

Bileşimi

Beyaz sarımsı tozun her gramı 2 mg Emamectin Benzoate içermektedir.

Emamectin Benzoat, kültürü yapılan Salmon balıklarında (Salmon salar) ve Gökkuşağı alabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss) görülen Lepeophtheirus sp. ve Cligus sp. parazitlerine karşı tedavi amacıyla kullanılır.

EMASAN Oral Toz, günlük olarak 1 kg canlı ağırlığa / 50 µg Emamektin hesabıyla, 7 gün süre ile yeme katılarak kullanılır. Tavsiye edilen yemleme oranı, balıkların toplam ağarlığının %0,5 i kadardır.

Pratik doz;

40 kg C.A. için 1 gr. EMASAN / gün veya 1000 kg yem için 5 kg EMASAN / gün’dür.

Önerilen tedavi uygulama sayısı;

2 ay içinde en fazla 3, yaşam siklusu boyunca ise 5 tedavi uygulamasını geçmemelidir.

 

Yemleme oranı

           %

   1 kg yemde         bulunması   gereken Emamectin (mg) 1000 kg yemde bulunması gereken EMASAN(kg) 1000 kg balığa günlük verilmesi gereken EMASAN ile karıştırılmış yem (kg)
0,25 20,00 10,00 2,50
0,50 10,00 5,00 5,00
  1 5,00 2,50 10,00
  2 2,50 1,25 20,00
  3 1,67 0,833 30,00
  4 1,25 0,625 40,00

 

 

İlaçlı yemin hazırlanması

Günlük kullanılacak ilaç dozu hesaplanarak bir karıştırıcı ya da el mikseri ile yeme katılıp %1 oranında balık yağı püskürtülerek homojen hale getirilir. Hazırlanan ilaçlı yem hemen kullanılır. Tedaviye başlamadan önce 12-24 saat balıklar aç bırakılmalıdır. Yem oranı suyun sıcaklığına ve balıkların büyüklüğüne göre değişebilir.

 

Bitlerde direnç oluşmasını engellemek için aşağıda yer alan kontrol programına uygun olarak kullanılmasını önerilir;

  • Uygulama mutlaka doğru dozlarda 7 tam gün boyunca devam etmelidir.
  • İlaç ve yem, beslenme oranına göre uygun şekilde belirlenmeli ve karışımın homejen şekilde dağılmasına dikkat edilmelidir.
  • Yemleme sonrası davranışları gözlemlenmelidir.
  • İştahsızlığa neden olan herhangi bir durum varsa ilaç kullanılmamalıdır.
  • Bütün balıklara aynı anda ilaçlı yem verilmelidir.
  • Enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi için bölgedeki tüm çiftlikler ilaç uygulamalarını koordineli bir şekilde yürütmelidir.
  • Diğer terapötik ilaçlar veya doğal maddelerle dönüşümlü veya beraber kullanılmalıdır. Bit enfestasyonunun yoğunluğu ve kontrol önlemlerinin ve etkinliğinin gözlenebilmesi için bitlerin sayımı yapılmalı ve gelişim evreleri gözlenmelidir; bunun in yaz döneminde her hafta ve kış döneminde 2 haftada bir, çiftlikteki her bölümden, farklı %20’lik kısımlarda bulunan en az 5’er balıkta düzenli olarak sayım gerçekleştirilmelidir.

500 gr, 1 kg, 2,5 kg ve 5 kg’lık beyaz renkli plastik kovalarda satışa sunulmuştur.

Emamektin’in diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Deniz balıkları için (0) gün, alabalıklar için 372 °C / gün’dür. Deniz balıkları hasattan önceki 60 günlük sürede en çok 1 kez, alabalıklarda hasattan önceki 100 günlük sürede en çok 1 kez kullanılmalıdır

TOP