ENRO LIQUID 20

Oral Çözelti

Bileşimi

Sarı, koyu sarı renkli berrak çözeltinin her ml’si 200 mg Enrofloxacin base içerir.

Etçi tavuk ve hindlerde enroflaksasine duyarlı mikro organizmaların neden olduğu solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisi amacı ile kullanılır.

Başlıca Colseptiemia, Colibacillosis, Salmonellosis, Pasteurelosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD Complex), Streptekok, Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

ENROFLOKSASİN, 10 mg / kg C.A. / gün dozu hesabıyla içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. Pratik olarak; 100 kg canlı ağırlık için günde 5 ml ENRO 20 LQD içme suyuna katılarak kullanılır. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Enfeksiyonların nedenine, şiddetine ve veteriner hekimin öngörüsüne göre 3-5 gün boyunca kullanılır. Salmonellosis ve Pasteurellosis enfeksiyonunda tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır.

100 ml., 250 ml., 500 ml. lik beyaz renkli plastik şişelerde, 3 lt ve 5 litre’lik beyaz renkli plastik bidonlarda satışa sunulmuştur.

Florokinolonlar ile aminogikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sulfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); eritromisin ve polimiksin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşimler vardır. Şelat oluşturmaları nedeni ile alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineraller içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Enrofloksasin, oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden dolayı bu metallerce zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

TOP