ENRO WSP 80

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Sarımtırak-açık kahve renkli toz formunda olup her gramı 800 mg Enrofloxacin base içerir.

ENRO WSP 80, etçi tavuk ve hindilerde duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bunlar; Kolseptisemi, Kolibasillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis, Mikroplasmosis (CRD, CRD kompleks), Streptokok, Stafilokok enfeksiyonları’dır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz: Kanatlılar için, 10 mg/kg canlı ağırlık/ gündür.

Pratik olarak; 400 kg canlı ağırlık için 5 gram ENRO WSP 80 günlük tüketilen içme suyuna katılarak kullanılır. Tedaviye 3-5 gün süreyle devam edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Salmonellosis ve Pasteurellosis enfeksiyonlarının tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır.

500 g, 1 kg ve 2,5 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

ENRO WSP 80, aminoglikozitler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); eritromisin, polimiksin arasında aksi yönde (anagonist) etkileşimler vardır. Şelat oluşturmaları nedeniyle alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi 2 ve 3 değerlikli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen etçi tavuklar 12 gün, hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

TOP