ENTEROCOL

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Beyaz, sarımsı tozun her gramı 4.800.000 I.U. Colistin’e eşdeğer miktarda Colistin Sulphate içermektedir.

Tavuklarda kolistine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu gastrointesinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İçme suyuna katılarak kullanılır.
Genel farmakolojik doz: Tavuklar için: 120.000 İ.Ü. / kg C.A. / gün’dür.
Pratik olarak; Tavuklarda: 1000 kg canlı ağırlık için 25 gram hesabıyla içme suyuna günlük olarak katılır. İlaçlı suyun kısa sürede tüketilmesi için hayvanlar susuz bırakılmalı ve ilaç hayvanların 2 saat içerisinde tüketecekleri suya katılmalıdır. Tedaviye 3-4 gün devam edilmelidir.

Işıktan koruyunuz. Orijinal ambalajı içinde 20-25 °C de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. 100 gr, 1 kg ve 2 kg.lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

Kolistin’in, kalsiyum kanal blokerleri ve demir preparatları ile kombine uygulanması halinde nefrotoksik ve nöromusküler blokaj yapıcı etkileri arttırması, genel anestezikler, fenilbütazon ve aminoglikozidlerin eliminasyon süresini uzatması nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen tavuklar ‘’1’’ gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için kalıntı arınma süresi ‘’0’’ gündür.

TOP