LİCOSİM 46

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Beyaz-kirli beyaz renkte, toz formunda olup her gramı 400 mg Lincomycin baza eşdeğer Lincomycin HCI içerir.

Tavuk ve hindilerde mikroplazmalar, gram (+) pozitif bakterilerin neden olduğu mikroplazma kökenli Kronik Solunum Sistemi Hastalığı (CRD) veya hava kesesi yangısı, Clostridium perfringes’in neden olduğu Nekrotik Enteritis’ler ve dermatitis tedavisinde endikedir.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz: 3-8 mg / kg canlı ağırlık / gün’dür. İlaçlı suyun verilmesinden 2-3 saat önce hayvanlar susuz bırakılmalı ve ilaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

20 g, 100 g, 500 g, 1,5 kg ve 2,5 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

LİCOSİM 46, ampisilin sodyum, karbenisilin disodyum, metisilin sodyum, fenitoin sodyum gibi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen etçi tavuklar 2 gün geçmeden kesime sevk edilmemeli yumurtalar 2 gün geçmeden insan tüketimine sunulmamalıdır.

TOP