NEOSİL

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Beyaz, açık sarı renkli tozun 1 gr’ında 500 mg Neomycin’e eşdeğer 715 mg Neomycin Sulphate içerir.

NEOSİL Oral Çözelti Tozu, kanatlılarda, ruminasyonu başlamamış buzağı, kuzu ve oğlaklarda neomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu enteritislerin sağaltımında kullanılır.

NEOSİL Oral Çözelti Tozu, Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz; Neomisinin günlük farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlıktır.
Pratik olarak; Kanatlılarda her 100 kg canlı ağırlık için 2 gr NEOSİL / gün hesabıyla, buzağı, kuzu ve oğlaklarda her 26 kg’lık canlı ağırlık için 0,5 gr hesabıyla kullanılır. Tedaviye 3-5 gün süre ile devam edilir.

100 gr, 1 kg ve 2 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

Neomisin’in ait olduğu aminoglikozidler yan etkileri nedeni ile diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik, tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır. Yine böbreklerde zararlı etkileri olan sulfonamidler gibi ilaçlar ile nöromuskuler blokaj yapıcı diğer ilaçlarla ve anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. Furosemid, amfoterisin B, polimiksin B, vankomisin, sefalotrin ile birlikte kullanılmaları durumunda böbrek ve iç kulak üzerindeki toksik etki artar. Penisilinler neomisinin emilimini azaltabilir. Asit ortamlarda ve yüksek konsantrasyonlarda divalan mineral ihtiva eden ortamlarda Neomisin’in antibakteriyel etkisi azalır.

Son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağı, kuzu, oğlak, tavuk ve hindiler ‘’1’’ gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra ‘’1’’ gün boyunca elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

TOP