SANDOX

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Her gramında 750 mg Doxicycline Hyclate içeren sarımtırak, renkli, akışkan ve suda eriyebilen tozdur.

SANDOX Oral Çözelti Tozu’nun buzağı, etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi ve kontrolü amacıyla kullanılır. Etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır.

SANDOX Oral Çözelti Tozu etlik piliç ve hindi ilerde günlük 20 mg / kg canlı ağırlık / gün dozunda içme suyuna katılarak kullanılır.
Pratik olarak; Veteriner Hekim tarafından Başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, 3000 kg canlı ağırlık için 80 gr Sandox oral çözelti tozu hesabıyla içme suyuna (yaklaşık 300 mg) katılarak uygulanır. İlaçlı suyun verilmesinden 2-3 saat önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedavi 3-5 gün sürdürülmelidir. Buzağılara; 75 kg canlı ağırlığa 1 gram Sandox Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir. Tedaviye 2-5 gün süre ile devam edilmelidir.

500 g ve 1 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

Tetrasiklin gurubu antibiyotikler beta-laktam ve aminoglikozid antibiyotikler ile beraber kullanılmamalıdır. Metoksifluranın nefrotoksik etkisini arttırırlar. Tetrasiklin antibiyotikler kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum gibi 2 ya da 3 değerli metallerin kaolin, antiasit tetrasiklinlere göre daha az bağlanmasına karşın demiri daha fazla bağlamaktadır. Bu tür maddeler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 gün geçmeden buzağılar, 4 gün geçmeden tavuklar ve 6 gün geçmeden hindiler kesime gönderilmemelidir.

TOP