SİMFLOR 50 AQUA

Oral Çözelti Tozu / VIP

Bileşimi

SİMFLOR 50 Aqua Oral, beher gramda 500 mg Florfenicol içeren açık sarı-sarı renkli tozdur.

SİMFLOR 50 Aqua Oral Toz; tatlı(alabalık) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, somon) hastalık etkeni olan gram (+) pozitif ve gram(-) negatif bakteriler üzerinde etkilidir. Alabalıklarda ; Frunculozis (Aeromonas salmonicida), Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckeri), Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aeromonas hudrophila, A.punctata, A.sobria,Pseudomonas sp.), Kolumnaris hastalığı (Flavobacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibro salmonicida), Lactococcus sp., RainbovvTrout Fry Sendrom (Flavobacterium psyehrophilum), Çipura ve levreklerde ; Vibriosiz (Listonella anguillarum, V.alginolyticus, V. vulnificus) Pastörellozis (Photobacterium damseleae), Pasteurella piscicida, Bacterial Gill Disease, Myxobacter septisemi (Flavobacter spp.) gibi hastalıklarda kullanılır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
SİMFLOR 50 Aqua Oral Toz, balık yemleri ile karıştırılarak oral yolla uygulanır. Tatlı veya Tuzlu suda etkinliğini korur.
Farmakolojik doz: 10 mg / kg canlı ağırlık Florfenikol olup 10 gün süreyle balık yemlerine katılarak uygulanır.
Pratik doz: 0.02 g / kg canlı ağırlık hesabıyla balık yemlerine karıştırılarak uygulanır.

  TÜKETİLEN GÜNLÜK        YEMİN CANLI AĞIRLIĞINA ORANI (%) 1 Ton yeme eklenecek

SİMFLOR 50 AQUA (Kg)

 10 Günlük tedavi için kullanılacak ilaç (Kg)
0,50 4,00 20,00
1 2,00 10,00
2 1,00 5,00
3 0,66 3,333
5 0,40 2,0

İlaçlı yem oranı, suyun sıcaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir.
İlaçlı yem verilmeden önce, balıklar, 12-24 saat aç bırakılmalıdır.

İLAÇLI YEMİN HAZIRLANMASI

İlaçlı yem, günlük olarak hazırlanmalı ve hemen kullanılmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ve dikkatlice tartışan SİMFLOR 50 Aqua Oral Toz birlikte konur, karıştırma işlemi süre boyunca %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde). 2-5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Ürün depolamadan anlık tüketilir.

100 gr, 500 gr, 1 kg’lık plastik kavanozlarda ve 2,5 kg, 10 kg ve 25 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

SİMFLOR 50 Aqua Oral Toz, yeme katılan diğer ilaçlarla kombine edilerek kullanılmamalıdır. Fenitoin, dikumarol, tulbuiamid, fenobarbital ve pentobarbital ile geçimsizdir.

Suyun sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Su ısısı arttığında ilacın vücuttan atılımı hızlanır. 5 °C den düşük sıcaklıklarda bekleme süresi 15 gündür. 10 °C de 7 gündür. Ülkemizde kültüre alınan balık türleri ve su ortamları göz önüne alındığında, su sıcaklıklarının daha yüksek olduğu dikkate alınırsa 15 gün bekleme süresi sonunda balıklar tüketime sunulabilir.

TOP