SİMPEN

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

1 gram beyaz, kirli beyaz renkli toz 293 mg Phenoxymethly Peniciline’e eşdeğer, 325 mg Phenocymethly Peniciline Potassium içermektedir.

SİMPEN etçi tavuklarda Clostridium perfringers’in neden olduğu nekrotik enteritis’in tedavisinde, yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

SİMPEN Oral Çözelti Tozu veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, içme suyuna karıştırılarak kullanılır.
Farmakolojik doz: 13,5-20 mg/ kg canlı ağırlık / gün dür.
Pratik olarak; 46-68 mg SİMPEN / kg / gün dozunda içme suyuna katılarak 5 gün süreyle kullanılır. Pratik olarak 1 gram SİMPEN 20 kg canlı ağırlık / gün dozunda kullanılır. İlaçlı su 12 saatte bir yenilenmelidir.

100 g, 500 g, 1,5 kg ve 2,5 kg’lık beyaz renkli plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Penisilinler genel olarak aminoglikozidlerle sinerjist olarak etkilidirler. Neurotoksik ve nefrotoksik ilaçlarla birlikte verilmemelidir.

Tedavi Süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

TOP