TAYLOSAN

Oral Çözelti Granülü

Bileşimi

Açık sarı renkli granülün her gramı 1000 mg Tilosin baza eşdeğer tilosin tartarat içerir.

Tilosin Streptomyces fradie kültürlerinden elde edilen makrolit grubu antibiyotiktir. İlaç 50 S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir.

Tilosin başlıca gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı başlıca bakteriler şunlardır;

Mycoplasma sp.. Erisipelas sp.. Haemophiluspertusii , Morexella bovis, Borrelia anserina , Treponema hyodysenteria. Tilosin özellikle Mycoplasma gallispticum tarafından meydana getirilen Enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Staph. Arucus suşları arasında dirençli suşlar oluşabilir.

Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından hızla emilir. Uygulandıktan yaklaşık 1-3 saat sonra pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Vücutta değişikliğe uğramadan emilen tilosin, serbestçe bütün vücuda dağılır. Başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.

Taylosan Oral Çözelti Granülü, tavuk ve hindilerde tilosine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen Enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Tavuk ve Piçlerde:
- Etlik ve damızlık piliçlerde, tylosine duyarlı Mycoplasmagallispticum ve Mycoplasma synoviae’nin neden olduğunu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)’nın tedavisinde.

Hindilerde:
- Tilosine duyarlı Mycoplasma gallispticum’un neden olduğu sinüsitis infeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Framakolojik dozz

Piliçler için :100 mg tilozin/kg canlı ağırlık/gün

Hindiler için :120mg tilozin/kg canlı ağırlık/gün’dür

100 gramlık bir poşet etlik tavuklarda toplam 1000 kg canlı ağırlık için bir günlük uygulama dozu ve 830 kg canlı ağırlıktaki hindiler için bir günlük uygulama dozudur. Gerekli olan doz hayvanların bir günde içebilecekleri suya karıştırılarak kullanılır. İlacı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlaçlı suyun verilmesinden 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir. Tedavilere hastalığın durumuna göre 3-5 gün devam edilmelidir.

Önerilen dozun altında uzun süre kullanılması durumunda bakteriyel rezistans gelişebilir.

Oral uygulamasında tedavi dozlarında bilinen bir yan etki ya da toksit etki gözlenmiştir.

Makrolid antibakteriyeller, benzer etki şekli olan fenikoller, Linkozamidler ve diğer makrolidler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Akut, subakut ve kronik toksisite denemeleri sonunda tilozinin tüm hayvan türlerinde geniş bir güvenlik limitine sahip olduğu görülmüştür.

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.)Eti yetiştirilen tavuklar 1 gün , hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmelidir. Tavuk yumurtası için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün boyunca elde edilen hindi yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

Tilozin ve diğer makrolidlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.

Hazırlayıcılarda uzun süre toz tilosin tartarat ile temasları sonucu hafif deri reaksiyonları görülebilir.

Ürün kullanımı sırasında maske, koruyucu eldiven ve elbise giyilmelidir.

Temas halinde deri bol su ile yıkanmalıdır.

Işıktan koruyunuz orijinal ambalajı içinde , 2 -25 C’de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

100 gr , 1 kg , 2 kg , 5 kg, 10 kg lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde, özel hayvan hastanelerinde ve eczanelerde satılır.(VHR).

TOP