TİLOSOL

Oral Çözelti

Bileşimi

Her 1 ml’si; 209 mg Tylosin baza eşdeğer 240 mg Tylosin Tartarat içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan oral çözeltidir.

Tylosin, Streptomyces fradie kültürlerinden elde edilen makrolit grubu geniş spektrumlu bir antibiyoktikdir.İlaç bakterilerde 50S ribozomal alt birimine bağlanıp pretein sentezini engelleyerek bakteriyoistatik etki gösterir.
;
Tylosin'e duyarlı başlıca bakteriler şunlardır;
;
Mycoplasma spp.,Leptospira spp.,Erisipelas spp.,Morexella bovis., Borrelia anserina, Treponema hyodysenteria.;

Tylosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir.Staphylococcus aureus suşları arasında dirençli suşlar oluşabilir.Oral yolla verildiğinde barsaklardan hızlı bir şekilde emilerek 1-3 saat sonra plazma pik seviyesine ulaşır. Vucuta değişikliğe uğramadan emilen tylosin serbestçe tüm vucuda yayılır. Atılım idrar ve safra yoluyla olur.

TİLOSOL LQD tavuk ve hindilerde tylosin'e duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Tavuk ve Piliçlerde:Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae'nin neden olduğu solunum sistemi ve sivovitis enfeksiyonun tedavisinde kullanılır.
Hindilerde: Tilosine duyarlı Mycoplasma gallisepticum’un neden olduğu sinüsitis enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Tilosinin günlük farmakolojik dozu, 75 mg/100 kg canlı ağırlıktır.
Pratik olarak;
Her 100kg canlı ağırlık için içme suyuna katılacak TİLOSOL LQD miktarı 36m'dir. Tedaviye 3 gün devam edilir. Mycoplasmosis tedavisinde 5 gün uygulanmalıdır.Çözelti her güne taze olarak hazırlanmalıdır.

Önerilen dozun altında uzun süre kullanılması durumunda bakteriyel rezistans gelişebilir.

Oral uygulamada tedavi dozlarında bilinen bir yan etki ya da toksik etki gözlenmemiştir.

Makrolit antibakteriyeller, benzer etki şekli olan fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolitler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Akut, subakut ve kronik toksisite denemeleri sonunda tylosin'in tüm hayvan türlerinde geniş bir güvenlik limitine sahip olduğu görülmüştür.

İlaç Kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Eti için yetiştirilen tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Eti için yetiştirilen hindiler için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür. Yumurta için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

Tylosin ve diğer makrolitlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
Gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.

Hazırlıyıcıların uzun süre toz Tylosin Tartarate ile temasları sonucu hafif deri reaksiyonları görülebilir.
Ürünün kullanımı sırasında maske, koruyucu eldiven ve elbise giyilmelidir.
Temas halinde deri bol su ile yıkanmalıdır.

Işıktan koruyunuz. Orijinal ambalajı içinde 2-25 C arasında muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

500ml, 1 litrelik plastik şişelerde, 2.5 ve 5 litrelik plastik bidonlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Veteriner Hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde, özel hayvan hastanelerinde ve eczanelerde satılır.(VHR)

TOP